Odnawialne źródła energii – co to jest?

Odnawialne źródła energii (OZE) to temat rzeka. Nie będę zgłębiać wszystkich aspektów tego zagadnienia bo jest ich zbyt wiele i ten wpis musiałby nie mieć końca. Napiszę jednak w skrócie czym są i dlaczego warto się nimi zainteresować.

Odnawialne źródła energii – co to?

OZE to takie źródła energii, z których można korzystać nie powodując przez długi czas deficytów zasobów naturalnych. Energię pozyskuję się z nich tak, żeby nie szkodzić środowisku. Niektóre z tych źródeł są w zasadzie niewyczerpalne (np. słońce, wiatr), a inne szybko się odnawiają (energia geotermalna, biomasa). To jakie rodzaje OZE można wymienić?

Odnawialne źródła energii – rodzaje
  • energia słoneczna (ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne)
  • energia wiatrowa (turbiny wiatrowe)
  • energia wodna (turbiny wodne na zaporach)
  • energia biomasy (biogazownie, spalarnie)
  • energia geotermalna (pompy cieplne)

OZE wiatr

W odnawialnych źródeł energii pozyskiwana jest energia cieplna i/ lub prąd. Choć generalnie są to korzystanie z OZE ma być przyjazne dla środowiska, to jednak w niektórych przypadkach może powodować pewne skutki uboczne lub nawet zagrożenia ekologiczne. Dlatego ustala się normy określające sposób korzystania z OZE.

Odnawialne źródła energii – dofinansowanie

Czy na OZE można dostać dofinansowanie? A jeśli tak, to skąd? Otóż można. W przypadku dużych inwestycji, które będą miały korzystny wpływ na cały region można zwrócić się dofinansowanie ze środków unijnych. Bywa jednak, że ktoś chce używać odnawialnych źródeł energii na własny użytek lub na użytek swojej firmy. W takim wypadku dofinansowania można spodziewać się raczej od Państwa. Najpopularniejszą formą wspierania takich inicjatyw jest obecnie oferowanie pożyczek na preferencyjnych warunkach. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może przyznać nam dodatkowe dopłaty.

OZE – rodzaje instalacji

Ze względu na wielkość można instalacje odnawialnych źródeł energii podzielić na trzy rodzaje: mikro, małe i duże.

W przypadku mikroinstalacji wykonywanych na własny użytek nie ma potrzeby umieszczania ich w ewidencji centralnej. Każda osoba, która korzysta z takiej instalacji i nadwyżki wytworzonej energii przekazuje do sieci energetycznej nazywana jest prokonsumentem.

Małe instalacje muszą już zostać wpisane do ewidencji URE, ale żeby je mieć, nie potrzeba zakładać działalności gospodarczej z zakresu produkcji energii. Trzeba natomiast zdobyć koncesję od URE.

W przypadku dużych instalacji konieczne są wszystkie wcześniej wspomniane czynniki. Można się też ubiegać o zielone certyfikaty i korzystać z dodatkowo organizowanych aukcji energii.

A czym jest biomasa? Jak działają elektrownie wiatrowe lub jak korzystać z energii wodnej? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć na stronie: energia-online.pl