Energooszczędny dom

Aby poprawić standard energetyczny domu, warto dokonać kilku zmian i zainwestować w bardziej nowoczesne technologie. Zmiany klimatyczne związane z nadmierną emisją dwutlenku węgla i wciąż rosnące zapotrzebowanie na energie sprawia, że wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Dodatkowym pulsem do ich wykorzystywania jest fakt, że od 1 stycznia 2021 roku nowo powstałe budynki muszą spełniać standardy WT 2021, które zakładają obniżenie zużycia energii pierwotnej (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, podgrzanie ciepłej wody użytkowej). Od 1 stycznia nie może ona przekroczyć 70 kWh/m2/rok. Pozostaje więc pytanie, co zrobić, aby dom był bardziej wydajny energetycznie?

Ceny prądu na 2021 rok

URE zatwierdził podwyżki cen

Enea, PGE Obrót oraz Tauron od 1 stycznia 2021 roku zaczną stosować nowe stawki na sprzedaż energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Od nowego roku rachunki energii elektrycznej, o przeciętnym zużyciu, będą wyższe o ok. 3,5 proc., co odpowiada ok. 1,5 złotego miesięcznie. Natomiast w przypadku odbiorców, którzy zużywają znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętnie, wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy. Głównym powodem podwyżek jest nieco wyższy, niż uprzednio założony, poziom ceny energii elektrycznej nabywanej przez sprzedawców, a także wzrost kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii zielonej. W związku z podwyżkami warto zastanowić się nad dofinansowaniami na instalację odnawialnych źródeł energii.

Panele monokrystaliczne – wady i zalety

Odkąd pojawiły się programy oferujące dofinansowanie na fotowoltaikę, zainteresowanie nią wzrosło. Mamy też coraz więcej firm, które oferują wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Jednak zanim zaczniemy się z nimi kontaktować warto najpierw dowiedzieć się nieco więcej o działaniu fotowoltaiki. Dobrze też dowiedzieć się jakie obecnie mamy panele fotowoltaiczne na rynku i czym się między sobą różnią. W dzisiejszym wpisie chcemy skupić się na opisaniu jednego rodzaju ogniw, będą to panele monokrystaliczne.

Panele monokrystaliczne

Na rynku dostępne są obecnie panele monokrystaliczne, polikrystaliczne oraz cienkowarstwowe. Te pierwsze zasługują na szczególną uwagę ze względu na ich wysoką wydajność. Sięga ona 15-25%. Ta wartość określa ile energii słonecznej padającej na panele zostaje zmienione na energię elektryczną. Nie ma w tej chwili innych paneli o tak wysokiej wydajności.

Co do budowy, zgodnie z nazwą do panele monokrystaliczne produkuje się z  pojedynczych kryształków krzemu. Często można się spotkać także z nazwą panele full black.  To z powodu ich czarnego lub ciemno granatowego koloru.

Panele full black tworzy się z cienkich, wielokątnych płytek. Niestety ze względu na ten kształt powstają między nimi luki i nie cała powierzchnia paneli jest wykorzystana.

Panele monokrystaliczne wady

Ponieważ panele fotowoltaiczne monokrystaliczne są wydajniejsze od innych, są też drogie w porównaniu w porównaniu z nimi. Mimo to niekiedy warto w nie zainwestować. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy ma się do dyspozycji niewielką powierzchnię na instalację fotowoltaiczną.

Trzeba też mieć świadomość, że panele full black najlepiej się sprawdzają przy silnym nasłonecznieniu, gorzej jest przy świetle rozproszonym. W takich dniach lepiej spisują się panele polikrystaliczne.

Panele monokrystaliczne zalety

Do zalet paneli monokrystalicznych należy zaliczyć to, że są odporne na nieprzyjazne warunki atmosferyczne i trwałe. Mają też długą żywotność. Prócz tego, są obecnie najwydajniejszymi panelami na rynku.

Ponieważ w naszym kraju w ciągu roku jest wiele dni z zachmurzeniem, więc uczciwie rzecz ujmując, na ogół lepiej sprawdzają się tu panele polikrystaliczne. Jednak w przypadku małej powierzchni, na której można umieścić panele, monokrystaliczne mogą okazać się lepszym wyborem.

Dofinansowanie fotowoltaiki 2020 – Mój Prąd

Walka ze smogiem wymusiła promowanie odnawialnych źródeł energii. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które chcą zainwestować w fotowoltaikę, ale boją się związanych z inwestycją kosztów. Dzięki wyznaczaniu przez UE konkretnych celów dla krajów europejskich (dla Polski na ten rok cel to 15% udziału energii z OZE w zużyciu końcowym), rządy wdrażają różnego rodzaju programy oferujące dofinansowanie fotowoltaiki. Dzięki nim także osoby fizyczne mogą ponieść mniejsze koszty związane z zakupem i montażem fotowoltaiki. Jednym z programów, którym z pewnością warto się zainteresować jest program rządowy Mój Prąd.

Mój Prąd – dofinansowanie fotowoltaiki 2020

Program Mój Prąd jest skierowany do osób fizycznych, które chcą wytwarzać prąd na własne potrzeby – nie w celach komercyjnych.  Jakie warunki muszą spełniać beneficjenci?

Mój Prąd – beneficjenci

Obowiązują ich poniższe podpunkty:

 • wydatki na instalację poniesiono nie wcześniej niż 23 lipca 2019 r.
 • instalacja nie została ukończona przed 23 lipca 2019 r.
 • instalacja fotowoltaiczna ma moc od 2 do 10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe,
 • instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (ma licznik dwukierunkowy),
 • inwestycja NIE JEST rozbudową istniejącej instalacji.
Dofinansowanie fotowoltaiki – Mój Prąd 2020

Osoby spełniające wymienione wyżej warunki mogą się ubiegać o dofinansowanie. Ma ono formę dotacji sięgającej do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie przekraczającej kwoty 5000 tys. zł.

UWAGA! Co ważne, dotacja jest zwolniona z podatku PIT, a koszty instalacji nie pokryte z dofinansowania można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

W 2020r. prowadzony jest drugi nabór wniosków z programu Mój Prąd. Przyjmowane są od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Można je składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym albo poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl.

Wnioski w wersji papierowej należy złożyć bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW albo przesłać drogą pocztową lub kurierem.

Adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Jeśli wniosek o dotację na fotowoltaikę zostanie odrzucony z powodu błędów, można złożyć go ponownie po ich usunięciu.

Jak uzyskać dofinansowanie fotowoltaiki w ramach Mój Prąd 2020?

Żeby uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki z programu Mój Prąd należy:

 • kupić i zamontować instalację fotowoltaiczną,
 • poczekać na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego,
 • podpisać umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu do mikroinstalacji do sieci energetycznej,
 • wypełnić wniosek, załączyć niezbędne dokumenty i wysłać do NFOŚiGW.

Dofinansowanie  Mój Prąd – załączniki

Żeby ubiegać się o dofinansowanie fotowoltaiki z programu Mój Prąd poza wnioskiem należy złożyć także poniższe załączniki:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd” (RODO),
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów powoduje odrzucenie wniosku, więc warto skrupulatnie podejść do ich kompletowania.

Na oficjalnej stronie poświęconej programowi Mój Prąd podano, że do tej pory zatwierdzono już 21 256 wniosków, w budżecie zostało do rozdysponowania 868 066 450 zł (dane na dzień 18.03.2020)

Odnawialne źródła energii – co to jest?

Odnawialne źródła energii (OZE) to temat rzeka. Nie będę zgłębiać wszystkich aspektów tego zagadnienia bo jest ich zbyt wiele i ten wpis musiałby nie mieć końca. Napiszę jednak w skrócie czym są i dlaczego warto się nimi zainteresować.

Odnawialne źródła energii – co to?

OZE to takie źródła energii, z których można korzystać nie powodując przez długi czas deficytów zasobów naturalnych. Energię pozyskuję się z nich tak, żeby nie szkodzić środowisku. Niektóre z tych źródeł są w zasadzie niewyczerpalne (np. słońce, wiatr), a inne szybko się odnawiają (energia geotermalna, biomasa). To jakie rodzaje OZE można wymienić?

Odnawialne źródła energii – rodzaje
 • energia słoneczna (ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne)
 • energia wiatrowa (turbiny wiatrowe)
 • energia wodna (turbiny wodne na zaporach)
 • energia biomasy (biogazownie, spalarnie)
 • energia geotermalna (pompy cieplne)

OZE wiatr

W odnawialnych źródeł energii pozyskiwana jest energia cieplna i/ lub prąd. Choć generalnie są to korzystanie z OZE ma być przyjazne dla środowiska, to jednak w niektórych przypadkach może powodować pewne skutki uboczne lub nawet zagrożenia ekologiczne. Dlatego ustala się normy określające sposób korzystania z OZE.

Odnawialne źródła energii – dofinansowanie

Czy na OZE można dostać dofinansowanie? A jeśli tak, to skąd? Otóż można. W przypadku dużych inwestycji, które będą miały korzystny wpływ na cały region można zwrócić się dofinansowanie ze środków unijnych. Bywa jednak, że ktoś chce używać odnawialnych źródeł energii na własny użytek lub na użytek swojej firmy. W takim wypadku dofinansowania można spodziewać się raczej od Państwa. Najpopularniejszą formą wspierania takich inicjatyw jest obecnie oferowanie pożyczek na preferencyjnych warunkach. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może przyznać nam dodatkowe dopłaty.

OZE – rodzaje instalacji

Ze względu na wielkość można instalacje odnawialnych źródeł energii podzielić na trzy rodzaje: mikro, małe i duże.

W przypadku mikroinstalacji wykonywanych na własny użytek nie ma potrzeby umieszczania ich w ewidencji centralnej. Każda osoba, która korzysta z takiej instalacji i nadwyżki wytworzonej energii przekazuje do sieci energetycznej nazywana jest prokonsumentem.

Małe instalacje muszą już zostać wpisane do ewidencji URE, ale żeby je mieć, nie potrzeba zakładać działalności gospodarczej z zakresu produkcji energii. Trzeba natomiast zdobyć koncesję od URE.

W przypadku dużych instalacji konieczne są wszystkie wcześniej wspomniane czynniki. Można się też ubiegać o zielone certyfikaty i korzystać z dodatkowo organizowanych aukcji energii.

A czym jest biomasa? Jak działają elektrownie wiatrowe lub jak korzystać z energii wodnej? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć na stronie: energia-online.pl