Energooszczędny dom

Aby poprawić standard energetyczny domu, warto dokonać kilku zmian i zainwestować w bardziej nowoczesne technologie. Zmiany klimatyczne związane z nadmierną emisją dwutlenku węgla i wciąż rosnące zapotrzebowanie na energie sprawia, że wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Dodatkowym pulsem do ich wykorzystywania jest fakt, że od 1 stycznia 2021 roku nowo powstałe budynki muszą spełniać standardy WT 2021, które zakładają obniżenie zużycia energii pierwotnej (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, podgrzanie ciepłej wody użytkowej). Od 1 stycznia nie może ona przekroczyć 70 kWh/m2/rok. Pozostaje więc pytanie, co zrobić, aby dom był bardziej wydajny energetycznie?

Ceny prądu na 2021 rok

URE zatwierdził podwyżki cen

Enea, PGE Obrót oraz Tauron od 1 stycznia 2021 roku zaczną stosować nowe stawki na sprzedaż energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Od nowego roku rachunki energii elektrycznej, o przeciętnym zużyciu, będą wyższe o ok. 3,5 proc., co odpowiada ok. 1,5 złotego miesięcznie. Natomiast w przypadku odbiorców, którzy zużywają znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętnie, wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy. Głównym powodem podwyżek jest nieco wyższy, niż uprzednio założony, poziom ceny energii elektrycznej nabywanej przez sprzedawców, a także wzrost kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii zielonej. W związku z podwyżkami warto zastanowić się nad dofinansowaniami na instalację odnawialnych źródeł energii.